pobyt ve tmě - GYNOMAI SEMILY

Vibrace vesmíru OM

ÓM je prvotní zvuk, vibrace, ze které povstal celý vesmír. Její název symbolizuje minulost, současnost i budoucnost (zrození, život i smrt). Při zpěvu této mantry dochází k procítění blízkosti a propojenosti individuality zpívajícího (recitujícího) s celistvostí vesmíru. Vše je celistvost, kterou nelze oddělit.Tato mantra spojuje v nás (individualitu) s komickou úrovní (bráhman). Pobízí nás k uvědomění si naší omezenosti, která se projevuje v neomezené existenci vesmírné energie.

Při recitaci této mantry vyslovujeme tři hlásky A, U, M. Jsou znělé a každá část se v celku ÓM projevuje v celém těle a rozechvívá individuální vědomí.


Tato mantra vyjadřuje vše, co existuje ve světě jevů:

A - fyzické tělo, hmotný vesmír, vědomá mysl a bdění

U - mysl, kosmická mysl, podvědomí a snění

M - vědomí, nejvyšší vědomí, nevědomí a hluboký spánek.


Óm překračuje západní psychologii a rozčlenění tří stavů vědomí a objevuje navíc čtvrtý stav turíja (transcendentní stav).

Při pohledu na grafické ztvárnění posvátné mantry ÓM lze vnímat 4 obloučky, které charakterizují čtyři stavy vědomí. Dolní oblouček symbolizuje bdění. Každý člověk v tomto stavu vědomí tráví značnou část svého života, kdy činní, provádí, myslí a uvědomuje si, hodnotí. Člověk je v tomto stavu bdělí.

Horní menší oblouček symbolizuje hluboký spánek, ve kterém si mysl přestává uvědomovat sebe samotnou.

Oblouček mezi dolním a horním symbolizuje snění. Jedná se o mentální spojení, kdy nepracují smysly směrem ven. Nejsme spojeni s okolním světem.

Bod nad nejvyšším obloučkem znázorňuje stav turíja. Jedná se o absolutní vědomí jednoty a procítění prvotní vibrace. Je oddělený půlkruhem, který symbolizuje máju (iluze, kterou se vnímáme odděleně v jevovém světě od prapodstaty.

Praxe:

Pro ověření, jak jednotlivé hlásky, ale i celá slabika se projevuje ve vašem těle, jak tento zvuk vibruje, vyslovujte zvuk z pupku jako A, v oblasti srdce jako U a nechte doznívat zvuk M v bodě mezi obočím. Při nádechu si představte, jak z dolní části páteře vzduch či bílý (zlatý) proud vede až k temenu hlavy a při výdechu vzduch či proud klesá ke spodní části páteře. Zpívejte a prožívejte. Uvědomte si sílu a všemohoucnost při hlasitém zpěvu, stejně jako jemnost a blaženost, mír při tichém a klidném zpěvu.


Óm ( A, U, M ) má léčivé a zklidňující účinky.